especificaci243n de la m225quina de afilar la carrera exterior